Die Stuten- und Fohleneintragung des Holsteiner Verbandes in Nowy Tomysl in Polen am 28.08.2019 muss wegen EVA-Seuchengefahr leider abgesagt werden.

Hoftermine sind aus diesem Grund auch nicht möglich. Darum bietet der Holsteiner Verband in dieser Ausnahmesituation die Möglichkeit einer Fohlenregistrierung durch den Tierarzt an:


Bitte beachten Sie dabei folgendes:

Fohlenregistrierung:

Bitte senden Sie uns die folgenden Fotos:

    Rechte Seite
    Linke Seite
    Kopf - Über Augenlinie
    Maul
    Vorderbeine von hinten betrachtet
    Hinterbeine von hinten betrachtet
    Prämierungskarte (Kopie)


Die Prämierungskarte muss vom Tierarzt unterschrieben und gestempelt sein. Bitte schicken Sie uns (wolf@holsteiner-verband.de) die Fotos und die ausgefüllte Prämierungskarte erst per Email, sodass wir Ihnen die Korrektheit bestätigen können. Danach schicken Sie die Karte bitte an:

Holsteiner Verband
Steenbeker Weg 151
24106 Kiel
Deutschland


Bitte senden Sie für jedes einzelne Fohlen den zugehörigen Datensatz in jeweils einer individuellen Email (1 Email = 1 Datensatz).

Bei Fragen wenden Sie sich bitte den Holsteiner Verband in Kiel (wolf@holsteiner-verband.de und bergmann@holsteiner-verband.de).

 

 

Rejestracja klaczy i źrebiąt Związku Holsztyńskiego w Nowym Tomyślu w Polsce w dniu 28.08.2019r. niestety musi zostać odwołana z powodu zagrożenia epidemią EVA.

Z tego samego powodu rejestracje na terenie gospodarstw również nie są możliwe. Dlatego Związek Holsztyński oferuje w tej wyjątkowej sytuacji możliwość rejestracji źrebiąt przez lekarza weterynarii:

Proszę zwrócić uwagę na następujące kwestie:

Rejestracja źrebiąt

Prosimy o przesłanie następujących zdjęć:

Prawa strona

Lewa strona

Głowa - Powyżej linii wzroku

Pysk

Przednie nogi widziane od tyłu

Tylne nogi widziane od tyłu

Kopia karty graficzno-opisowej (Prämierungskarte)

 

Karta graficzno-opisowa musi być podpisana i opieczętowana przez lekarza weterynarii. Prosimy o przesłanie nam (wolf@holsteiner-verband.de) zdjęć i wypełnionej karty graficzno-opisowej najpierw pocztą elektroniczną, abyśmy mogli potwierdzić poprawność. Następnie prosimy o przesłanie karty do nas:

Holsteiner Verband

Steenbeker Weg 151

24106 Kiel

Niemcy

 

Prosimy o przesyłanie danych jednego konia w jednym emailu (1 email = 1 zestaw danych ze zdjęciami i kopią karty graficzno-opisowej).

W przypadku niezbędnej bonitacji klaczy i wpisania do ksiąg hodowlanych, proszę indywidualny kontakt emialowy z panią Katarzyną Wolf (wolf@holsteiner-verband.de).

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt ze Związkiem Holsztyńskim w Kilonii (wolf@holsteiner-verband.de i bergmann@holsteiner-verband.de).